DICCIONARI

Què volen dir aquestes abreviatures?

A

allà (adv)
allà
there
aquell -a (adj)
aquel / aquella
that
aquí (adv)
aquí
here
arquitectura (f)
arquitectura
architecture
artista (m) i (f)
artista
artist

B

bé (adv)
bien
well
belles arts (f) (pl)
bellas artes
fine arts
biologia (f)
biología
biology

C

ciències (f)
ciencias
science

D

dansaire (m) i (f)
bailarín -a
dancer
demòcrata (m) i (f)
demócrata
democrat
departament (m)
departamento
department
dret (m)
derecho
law

E

economia (f)
economía
economy
empresarials (f) (pl)
empresariales
business studies
estar (v 1a)
estar
to be
estudiar (v 1a)
estudiar
to study

F

facultat (f)
facultad
faculty
farmàcia (f)
farmacia
chemist's
fer (v 2a)
hacer
do, make
filologia (f)
filología
philology
filosofia (f)
filosofía
philosophy
física (f)
física
physics

G

geografia (f)
geografía
geography

H

història (f)
historia
history

I

igualment (adv)
igualmente
likewise
informàtica (f)
informàtica
computer science
institut (m)
instituto
secondary school

L

laboratori (m)
laboratorio
laboratory

M

magisteri (m)
magisterio
teacher training
matemàtiques (f) (pl)
matemàticas
mathematics
medicina (f)
medicina
medicine
monarca (m) i (f)
monarca
monarch

N

nebot / neboda (m) i (f)
sobrino -a
nephew / niece
ni (conj)
ni
nor (neit her)

P

pedagogia (f)
pedagogía
pedagogy
periodisme (m)
periodismo
journalism
poeta (m) i (f)
poeta
poet
psicologia (f)
psicología
psychology

Q

química (f)
química
chemistry

S

ser (v 2a)
ser
to be

T

telecomunicacions (f) (pl)
telecomunicaciones
telecommunications

U

universitat (f)
universidad
university