Gramàtica

Temporals

Temporals amb pretèrit indefinit

Verbs

Participis irregulars

Participis regulars

Pretèrit indefinit