Itinerari establert - nivell inicial

Itinerari d'exercicis de nivell A1 del MECR, destinat a estudiants que no tenen cap coneixement previ sobre la llengua catalana i volen iniciar-se en el seu aprenentatge. Temps aprox. de dedicació: 20 h

1 - Activitats introductòries

1.1 - Vocabulari i fraseologia

2 - Informació Personal (I)

2.1 - Saludar i acomiadar-se

2.2 - Identificar-se i demanar a algú que s`identifiqui

2.3 - Demanar i dir el nom

2.4 - Demanar i dir la procedència

2.5 - Demanar i dir l`adreça

2.6 - Demanar i dir el telèfon

2.7 - Demanar i dir l`edat i data de naixement

2.8 - Activitats globals

3 - Informació Personal (II)

3.1 - Identificar una tercera persona i dir com es diu

3.2 - Presentar una tercera persona i respondre a una presentació

3.3 - Demanar i dir què estudia algú

3.4 - Demanar i dir on estudia algú

3.5 - Activitats globals

4 - Temps i horaris

4.1 - Demanar i dir l`hora

4.2 - Demanar i dir horaris de serveis diversos

4.3 - Demanar i dir horaris de cursos i classes

4.4 - Demanar i dir la durada d`un curs

4.5 - Activitats globals

5 - Accions quotidianes

5.1 - Demanar i dir què fa algú ara, en el moment present

5.2 - Demanar i dir què fa algú habitualment

5.3 - Demanar i dir amb quina freqüència es realitzen accions quotidianes

5.4 - Activitats globals

6 - Requisits, indicacions i instruccions

6.1 - Expressar de manera personal una intenció

6.2 - Dir i demanar de manera impersonal els requisits per fer una cosa

6.3 - Activitats globals

7 - Fets i esdeveniments passats

7.1 - Demanar i donar informació sobre accions quotidianes passades

7.2 - Demanar i donar informació sobre esdeveniments passats

7.3 - Activitats globals

8 - Opinions, gustos i preferències

8.1 - Expressar gustos sobre coses i activitats

8.2 - Expressar preferències sobre coses i activitats

8.3 - Proposar de fer alguna cosa

8.4 - Activitats globals