Itinerari establert - nivell bàsic

Itinerari que combina activitats tant de nivell A1 com de nivell A2 del MECR, destinat a estudiants que no tenen cap coneixement previ sobre la llengua catalana o que en tenen uns coneixements mínims, i que volen treballar continguts propis de nivell inicial i bàsic. Temps aprox. de dedicació: 60 h

1 - Informació Personal (I)

1.1 - Saludar i acomiadar-se

1.2 - Identificar-se i demanar a algú que s`identifiqui

1.3 - Demanar i dir el nom

1.4 - Demanar i dir la procedència

1.5 - Demanar i dir l`adreça

1.6 - Demanar i dir el telèfon

1.7 - Demanar i dir l`edat i data de naixement

1.8 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

2 - Informació Personal (II)

2.1 - Identificar una tercera persona i dir com es diu

2.2 - Demanar i dir qui és algú

2.3 - Demanar el nom d`una tercera persona

2.4 - Presentar una tercera persona i respondre a una presentació

2.5 - Demanar i dir què estudia algú

2.6 - Demanar i dir on estudia algú

2.7 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

3 - Temps i horaris

3.1 - Demanar i dir l`hora

3.2 - Demanar i dir horaris de serveis diversos

3.3 - Demanar i dir horaris de transports

3.4 - Demanar i dir horaris de cursos i classes

3.5 - Demanar i dir la durada d`un curs

3.6 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

4 - Accions quotidianes

4.1 - Demanar i dir què fa algú ara, en el moment present

4.2 - Demanar i dir què fa algú habitualment

4.3 - Demanar i dir amb quina freqüència es realitzen accions quotidianes

4.4 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

5 - Requisits, indicacions i instruccions

5.1 - Expressar de manera personal una intenció, una necessitat, una obligació, una possibilitat

5.2 - Dir i demanar de manera impersonal quins requisits són necessaris per fer alguna cosa

5.3 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

6 - Localitzacions i direccions

6.1 - Demanar i dir on és un lloc dins d`un edifici

6.2 - Donar punts de referència dins d`un edifici

6.3 - Demanar i indicar on és un lloc en una ciutat i donar-ne punts de referència

6.4 - Demanar i dir com es va a un lloc

6.5 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

7 - Fets i esdeveniments passats (I)

7.1 - Demanar i donar informació sobre accions quotidianes passades

7.2 - Demanar i donar informació sobre esdeveniments passats

7.3 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

8 - Fets i esdeveniments passats (II)

8.1 - Demanar i dir què ha fet algú avui

8.2 - Demanar i dir si ja s`ha fet una cosa

8.3 - Comparar fets recents amb fets passats

8.4 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

9 - Dates i plans de futur

9.1 - Projectes per al futur

9.2 - Demanar i dir una data futura

9.3 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical

10 - Opinions, gustos i preferències

10.1 - Expressar gustos sobre coses i activitats

10.2 - Expressar preferències sobre coses i activitats

10.3 - Proposar de fer alguna cosa

10.4 - Activitats globals

Diccionari

Quadre gramatical