Següent 

Informació Personal (II)

Identificar una tercera persona i dir com es diu

Exercici 1

Fixa't en la fotografia i les frases.

A continuació contesta si l'afirmació és veritable (V) o falsa (F).

- En Jordi.
- Aquest és en Jordi.
- Aquest noi és en Jordi.


- La Blanca.
- Aquesta és la Blanca.
- Aquesta noia és la Blanca.- En Joao.
- Aquest és en Joao.
- Aquest noi és en Joao.


- La Virgínia.
- Aquesta és la Virgínia.
- Aquesta noia és la Virginia.Ajuda Diccionari Gramàtica

- Aquesta noia és la Virgínia.

- Aquest noi és en Miquel.Següent