AnteriorSegüent 

Informació Personal (II)

Identificar una tercera persona i dir com es diu

Exercici 3

Fixa't en la fotografia i les frases.

- Aquests nois són en Jordi i en Joao.
- Aquelles noies són la Virgínia i la Blanca.- Aquestes noies són la Blanca i la Virgínia.
- Aquells nois són en Jordi i en Joao.Ara contesta si l'afirmació és veritable (V) o falsa (F).


Ajuda Diccionari Gramàtica

- Aquells nois són en Jordi i en Joao.

- Aquestes noies són la Virgínia i la Blanca.AnteriorSegüent