AnteriorSegüent 

Informació Personal (II)

Identificar una tercera persona i dir com es diu

Exercici 4

Tria la frase correcta.


Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent