AnteriorSegüent 

Informació Personal (II)

Demanar i dir qui és algú

Exercici 2

Fixa't en l'escena i escolta els diàlegs.


Griselle: Qui són?
Eugènia: Són en Joan i en John. En Joan és de Girona i en John és del Regne Unit. Viuen a Girona.
Griselle: Qui són aquells nois?
Eugènia: Aquells són en Joan i en John. En Joan és de Girona i en John és del Regne Unit. Viuen a Girona.
Griselle: Són en Miquel i en Ramon?
Eugènia: No, no són ni en Miquel ni en Ramon. Són en Joan i en John. En Joan és de Girona i en John és del Regne Unit. Viuen a Girona.
Griselle: Aquells són en Joan i en John?
Eugènia: Sí, aquells nois són en Joan i en John. En Joan és de Girona i en John és del Regne Unit. Viuen a Girona.

Ara contesta si les afirmacions següents són veritables (V) o falses (F).

Ajuda Diccionari Gramàtica

En John és del Regne Unit i viu a Barcelona.

En Joan és de Girona i viu a Girona.AnteriorSegüent