AnteriorTornar a la unitat 

Informació Personal (II)

Demanar i dir qui és algú

Exercici 6

Fixa't en les fotografies i omple els espais buits amb la resposta adequada.


Ajuda Diccionari Gramàtica

- Qui són aquests nois?
- .

- Qui són aquestes noies?
- .

- Qui és aquest noi?
- .

- Qui és aquesta noia?
- .AnteriorTornar a la unitat