AnteriorSegüent 

Informació Personal (II)

Demanar el nom d'una tercera persona

Exercici 5

Fixa't en les fotografies i omple els espais buits amb una frase adequada.

Exemple: Aquesta noia es diu Blanca.

Ajuda Diccionari Gramàtica

.

.

.

.AnteriorSegüent