AnteriorTornar a la unitat 

Informació Personal (II)

Demanar el nom d'una tercera persona

Exercici 7

Omple els espais buits amb l'interrogatiu adequat: COM o QUANTS.


Ajuda Diccionari Gramàtica

anys tenen en Miquel i l'Oriol?

es diu aquella noia?

anys té aquesta noia?

es diuen aquests nois?AnteriorTornar a la unitat