AnteriorSegüent 

Informació Personal (II)

Demanar i dir què estudia algú

Exercici 7

Tria la forma adequada del verb ESTAR.

 


Ajuda Diccionari Gramàtica

Nosaltres estudiant Farmàcia.

Elles estudiant Biologia.

Jo estudiant Filologia.

Vosaltres estudiant Matemàtiques.

Tu estudiant Ciències Polítiques.

La Marta estudiant Belles Arts.

Ell estudiant Arquitectura.AnteriorSegüent