AnteriorSegüent 

Requisits, indicacions i instruccions

Dir i demanar de manera impersonal quins requisits són necessaris per fer alguna cosa

Exercici 9

Omple els espais buits amb la resposta adequada. 

 

Exemple:
Què s'ha de fer per parlar amb el professor?
SABER
- S'ha de saber l'horari de visita.
- Cal saber l'horari de visita.

 


Ajuda Diccionari Gramàtica

Quan comença la matrícula dels cursos de català?
MIRAR
- el tauler d'anuncis de la secretaria de la facultat.
- el tauler d'anuncis de la secretaria de la facultat.

Què s'ha de fer per tenir el certificat d'assistència?
ASSISTIR
- el 80% de les classes.
- al 80% de les classes.

Què s'ha de fer per gaudir del Servei d'Esports?
TENIR
- el carnet d'estudiant.
- el carnet d'estudiant.

Què s'ha de fer per fer servir la fotocopiadora?
COMPRAR
- una targeta de 20 fotocòpies.
- una targeta de 20 fotocòpies.AnteriorSegüent