Següent 

Requisits, indicacions i instruccions

Activitats globals

Exercici 1

Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis. 

 


Ajuda Diccionari Gramàtica

Hans: (VOLER) canviar d'assignatura.
Secretària: Molt bé, (HAVER DE) omplir aquest imprès.
Hans: Gràcies. (PODER) consultar la guia de l'estudiant?
Secretària: Sí, (PODER) consultar la guia del taulell.

Secretària: Bon dia, què (VOLER)?
Isabel: Bon dia, (VOLER) matricular-me.
Secretària: D'acord. (NECESSITAR) omplir aquests impresos, anar al banc a pagar i (HAVER DE) portar el rebut.
Isabel: Molt bé.

Marta: (NECESSITAR) un certificat del curs de català.
Secretària: Molt bé. (VOLER) el certificat d'assistència o de curs?
Marta: (NECESSITAR) tots dos certificats.
Secretària: Per al certificat d'assistència (CALDRE) haver assistit al 80% de les classes.
Marta D'acord.Següent