Itinerari lliure - nivell bàsic

Itinerari que combina activitats tant de nivell A1 com de nivell A2 del MECR, destinat a estudiants que no tenen cap coneixement previ sobre la llengua catalana o que en tenen uns coneixements mínims, i que volen complementar els continguts treballats a l’itinerari establert de nivell bàsic amb exercicis de comprensió i de gramàtica.

1 - Informació Personal (I)

1.1 - Activitats de comprensió

1.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

2 - Informació Personal (II)

2.1 - Activitats de comprensió

2.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

3 - Temps i horaris

3.1 - Activitats de comprensió

3.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

4 - Accions quotidianes

4.1 - Activitats de comprensió

4.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

5 - Requisits, indicacions i instruccions

5.1 - Activitats de comprensió

5.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

6 - Localitzacions i direccions

6.1 - Activitats de comprensió

6.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

7 - Fets i esdeveniments passats (I)

7.1 - Activitats de comprensió

7.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

8 - Fets i esdeveniments passats (II)

8.1 - Activitats de comprensió

8.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

9 - Dates i plans de futur

9.1 - Activitats de comprensió

9.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical

10 - Opinions, gustos i preferències

10.1 - Activitats de comprensió

10.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical