Itinerari lliure - nivell bàsic

9 - Dates i plans de futur

9.1 - Activitats de comprensió

9.2 - Exercicis de gramàtica

Diccionari

Quadre gramatical