El teu progrés


En aquest apartat podeu consultar el percentatge d'exercicis que teniu fets a cada un dels itineraris. Un exercici es considera fet si està resolt correctament.S'ha de tenir en compte que es consideren correctes aquelles respostes que presenten errors gràfics relacionats amb accents, dièresis i guionets, ja que són errors que no es penalitzen en els nivells inicial i bàsic. De totes maneres, si cometeu algun d'aquests errors se us informarà de quina és la forma correcta des del punt de vista ortogràfic.

Quan un exercici està fet, queda marcat de color gris. El botó "Continuar l'itinerari" permet reprendre l'itinerari d'exercicis allà on l'havíeu deixat.

SpeakCat guarda dades referents als exercicis completats per tal d'habilitar diferents ajudes a l'usuari (estadístiques, indicar els exercicis fets, portar a l'usuari a l'últim exercici per fer, etc). La informació sobre exercicis fets només és accessible si treballeu sempre des del mateix navegador.

Itinerari Establert (nivell inicial)

Itinerari Establert (nivell bàsic)

Itinerari Lliure (nivell bàsic)

Material extra

Premeu el següent botó si voleu eliminar les vostres dades referents al seguiment d'exercicis fets:

Eliminar dades emmagatzemades.